Biegi dla dzieci

VI Bieg Zajączka Wielkanocnego - biegi dla dzieci

1. Biegi odbędą się 28 sierpnia 2020 od godziny 17:00 na Stadionie Golęcin w Poznaniu ul.Warmińska 1

2. Biegi dla dzieci i młodzieży odbędą się na bieżni tartanowej stadionu lekkoatletycznego.

3. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 2 sierpnia 2020 do godz.23:59.

4. W dniu zawodów 28 sierpnia 2020 niema możliwości zgłoszenia do biegów.

5. Udział w biegu dziecięcym i młodzieżowym jest płatny:

Pakiet w wersji A - płatność dokonana do 5 marca 2020 - 15 zł, płatność dokonana do 2 sierpnia 2020 - 30 zł

Pakiet w wersji B -pamiątkowa koszulka techniczna 15 zł + pakiet A (możliwość zakupu do  16 sierpnia 2020)

Rejestracja dziecka w biurze zawodów - 30 zł

Karnet 4 biegi dzieci GP Poznania (VI Bieg Walentynkowy, VI Bieg Zajączka Wielkanocnego, VI Nocny Bieg Świętjański, VII Bieg Mikołajkowy Poznań) płatność do 9 lutego 2020 - wersja A 65 zł, wersja B z koszulką techniczną 125zł

6. Limit zgłoszeń w biegach dziecięcych i młodzieżowych:

- 200m - 150 uczestników,

- 600m - 150 uczestników,

- 800 i 1500m - 150 uczestników.

Po każdym z planowanych biegów następuje przerwa techniczna na dezynfekcję strefy startu i mety.

7. Dzieci zgłaszają rodzice lub opiekunowie - wypełniając formularz zgłoszeniowy i zgodę rodzica lub opiekuna na udział dziecka w biegu.

8. W pakiecie startowym dzieci otrzymują numer startowy, a na mecie medal odlewany (dokładnie taki sam jak w biegach dorosłych), napój.

9. O przynależności do określonej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

10. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy
- w dniach 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 sierpnia w godz. 11:00 - 19:00 w biurze Maratończyk Pomiar Czasu Poznań ul.Wilczak 16a/11

- w dniu zawodów odbiór pakietów tylko po wcześniejszych ustaleniach z organizatorem dla zawodników przyjezdnych mailowo mail@maratonczykpoznan.pl

11. Biegi odbędą się w następujących kategoriach wiekowych:

17:00 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku do 4 lat) - roczniki 2016-2020

17:10 - start biegu 200m (chłopcy w wieku do 4 lat) - roczniki 2016-2020

17:20 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku 5 lat) - roczniki 2015

17:30 - start biegu 200m (chłopcy w wieku 5 lat) - roczniki 2015

17:40 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku 6 lat) - roczniki 2014

17:50 - start biegu 200m (chłopcy w wieku 6 lat) - roczniki 2014

18:05 - start biegu 600m (dziewczynki w wieku 7-8 lat) - roczniki 2012-2013

18:15 - start biegu 600m (chłopcy w wieku 7-8 lat) - roczniki 2012-2013

18:25 - start biegu 600m (dziewczynki w wieku 9 lat) - rocznik 2011

18:35 - start biegu 600m (chłopcy w wieku 9 lat) - rocznik 2011

18:45 - start biegu 800m (dziewczynki w wieku 10 lat) - roczniki 2010

18:55 - start biegu 800m (chłopcy w wieku 10 lat)-  roczniki 2010

19:10 - start biegu 800m (dziewczynki w wieku 11-12 lat) - roczniki 2008-2009

19:20 - start biegu 800m (chłopcy w wieku 11-12 lat)-  roczniki 2008-2009

19:30 - start biegu 1500m (dziewczęta w wieku 13-15 lat) - roczniki 2005-2007

19:45 - start biegu 1500m (chłopcy wieku 13-15 lat) - roczniki 2005-2007

10. W poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodzona zostaje pierwsza trójka osobno chłopcy i dziewczynki.

12. Warunkiem sklasyfikowania pierwszej trójki chłopców i dziewczynek jest samodzielne pokonanie trasy. Jeśli dziecko zostanie przez rodzica przeniesione, pchane, ciągnięte podczas biegu, pobiegnie z rodzicem za rękę i w rezultacie zajmie 1, 2 lub 3 miejsce nie będzie klasyfikowane na podium, a nagroda przechodzi na kolejnego zawodnika.

13. Dekoracja odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych biegów.

PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA:

 1. Zachowanie odległości od drugiej osoby podczas odbierania pakietu startowego, na starcie, mecie i podczas biegu o co najmniej 2 m, chyba że jest to niemożliwe (wówczas należy stosować środki ochrony osobistej)
 2. Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub używać płyny dezynfekujących, które zapewnia Organizator,
 3. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce
 4. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
 5. Używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą).
 6. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się  utrzymywanie czystości rąk - ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:
 • po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp,
 • przed dotykaniem ust, nosa, czy oczu,
 • po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,
 • przed i po skorzystaniu z toalety,
 • przed i po posiłku, spożywaniu napojów.